Udruženje građana ''Morava Grad''

U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 19.08.2010 u Ćupriji, usvojen je STATUT UDRUŽENJA ’’MORAVA GRAD’’

Ciljevi Udruženja su: Spajanje opština Jagodine, Paraćina i Ćuprije u jedan grad pod imenom Morava Grad i sprovođenje održivog razvoja na toj teritoriji (ostvariti ravnotežu socijalnih i ekonomskih faktora sa faktorima zaštite životne sredine). Aktivnosti za spajanje tri opštine se odnose na edukaciju stanovništva i organizovanju tribina o potencijalnim prednostima spajanja opština. Aktivnosti za sprovođenje održivog razvoja se odnose na edukaciju o unapređivanju zaštite životne sredine, čuvanja prirodnih resursa, potencijalima energetske efikasnosti, upravljanju otpadnim materijalima, pomoći socijalno ugroženom stanovništvu i ekonomsku isplativost spajanja opština u Morava Grad.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) sarađuje sa opštinama, organizacijama, univerzitetima, školama i drugim udruženjima prilikom organizovanja stručnih skupova i tribina;

2) organizuje referndum građana za ujedinjenje opština Jagodine, Paraćina i Ćuprije u Morava Grad;

3) objavljuje publikacije o radu udruženja u pisanim i elektroniskim medijima;

4) učestvuje u izradi infrastrukturnih projekata za povezivanje tri opštine u Morava Grad;

5) učestvuje u izradi razvojnih ekonomskih projekata za privredni razvoj Morave Grada;

6) učestvuje u izradi projekata energetske efikasnosti za razvoj Morave Grada;

7) učestvuje u izradi predloga nedležnosti;

8) organizuje volonterske akicje za zaštitu životne sredine i pomoć socijalno ugroženim građanima;

Udruženje građana Morava Grad je na Sretenje 2012 odlučilo da izađe na lokalne izbore kao grupa građana ''Morava Grad''.

Grupa građana Morava Grad je osnovana sa ciljem da se napokon pokrenu pošteni i obrazovani ljudi, ljudi koji vole naš grad, ljudi koji žele i znaju kako da Ćupriju i naših sedamnaest sela naprave boljim mestom za život.

Osnovna načela:

1. Morava grad želi da bude servis građana koji zastupa potrebe i promoviše interese građana Ćuprije i naših sedamnaest sela;
2. Morava grad je posvećena vraćanju ugleda Ćupriji kroz iskrenu i konstantnu podršku svim njenim obrazovnim, kulturnim, zdravstvenim i sportskim institucijama;
3. Morava grad se zalaže da se sve aktivnosti opštinske uprave, njenih organa i javnih preduzeća obavljaju potpuno poštovanje principa javnosti rada i dostupnosti informacija;
4. Morava grad insistira na reorganizaciji, sistematizaciji i racionalizaciji radnih mesta u svim javnim ustanovama i preduzećima;
5. Morava grad će se boriti protiv partijske birokratije, mita i korupcije;
6. Morava grad se kroz svoje delovanje bori za stvaranje najboljih mogućih uslova za poslovanje svih privrednih subjekata i aktivno podržava razvoj novih poslovnih ideja;
7. Morava grad želi da Opština Ćuprija bude iskreni partner poljoprivrednim proizvođačima kroz pojednostavljenje administrativnih procedura i pravovremeno informisanje o pristupu podsticajnim sredstvima od strane države i raznih fondova;
8. Morava grad promoviše zdrav sistem vrednosti i aktivno učestvuje u podizanju društvene i ekološke svesti;

Morava grad predstavlja i podstiče NOVE LЈUDE, mlade ljude, ljude koji imaju ideju, plan i volju, ljude koji su spremni i sposobni da od našeg grada naprave uređeno mesto za život svakog pojedinca. Uvereni smo da zajedno možemo uraditi velike stvari za Ćupriju i naših sedamnaest sela.

Anketa: Fejsbuk stranica

Da li ste zadovoljni našom Fejsbuk stranicom?