Polazna | Info | Peticija građana Ćuprije za izmenu predloga zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava

Peticija građana Ćuprije za izmenu predloga zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava

Peticija građana Ćuprije za izmenu predloga zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava

Poštovani građani molimo vas da se priključite peticiji za izmenu predloga zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Svakog radnog dana od 08 do 15 časova u prostorijama suda u Ćupriji možete da potpišete peticiju. Sa ovom peticijom i odlukom SO Ćuprija koja podržava inicijativu građana, predstavnici OO SNS-a će izneti predlog Ministarstvu pravde o izmeni zakona. Molimo još jednom sve građane da se priključe i ne dozvole da se Ćupriji oduzme još jedna republička institucija. POTPIŠI ZA ĆUPRIJU! NEĆEMO DA BUDEMO MESNA ZAJEDNICA GRADA IZ OKOLINE! DOSTA!

 

P E T I C I J A

Predlog novog Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava Republike Srbije je izazavao veliko nezadovoljstvo stručne javnosti i građana Ćuprije jer je tim predlogom određeno ukidanje Sudske jedinice u Ćupriji koja sada postoji u okviru  Osnovnog suda u Paraćinu, tako da bi ubuduće trebalo da postoji samo Osnovni sud u Paraćinu nadležan za teritoriju Opštine Paraćin i Ćuprija.

Predlagač novog Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava je razlog za donošenjem novog Zakona a time i za ukidanjem postojanja Sudske jedinice u Ćupiji, kao dela Osnovnog suda u Paraćinu, našao u činjenici da se prema postojećem rešenju krivični i većina parničnih postupaka vodila u sedištu Osnovnog suda što je stvaralo velikih problema i troškova kako strankama tako i drugim učesnicima u postupku, a naročito advokatima vezanim za dolazak na suđenja. 

Kako novi predlog Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava može da bude bolji i da reši problem, kada se ukidanjem Sudske jedinice u Ćupriji upravo tek sada stvara problem i za građane opštine Ćuprija i za advokate ali i za same stranke koji bi po iznetom predlogu trebali ubuduće da putuju za Paraćin?

Predlagač ovog Zakona je rešenje morao da pronađe u osnivanju posebnog Osnovnog suda u Ćupriji, kao što je učinjeno i sa osnivanjem posebnog Osnovnog suda u Despotovcu u susednoj opštini.

U prilog ovakvog rešenja govore mnogi razlozi.

I.Opštinski sud u Ćupriji je ustanovljen još 1824. godine kao Okružni sud nahije Ćuprijske. Prema podacima Istorijskog arhiva, Opština Ćuprija je osnovana 1839. godine po Zakonu o Opštinama i tada dobija naziv ''Sud Opštine Ćuprijske''. U daljem periodu Sud menja nadležnost, tako što u jednom periodu postaje Okružni sud a od 1890. godine menja naziv u ''Ćuprijski prvostepeni sud'' da bi 1931. godine ponovo postao Okružni sud u Ćupriji. U posleratnom periodu je postojao kao Opštinski sud a u jednom periodu i Sreski sud. Ustanovljenjem nove i postojeće mreže Sudova, Opštinski sud u Ćupriji je formiran kao Sudska jedinica Osnovnog suda u Paraćinu.

Samo istorijski razlozi govore u prilog potrebe da se ovaj Sud sačuva.

II. Opština Ćuprija ima površinu od 287 km2, od čega samo grad Ćuprija pokriva površinu od 5.154 hektara. Opština Ćuprija ima čak 15 sela, od kojih su četiri sela naseljena isključivo Vlasima. Najudaljenije selo je udaljeno od grada preko 30 kilometara, dok su tri sela na udaljenosti od 22 do 25 kilometara od grada. Karakteristika seoskih naselja je velika razuđenost i to posebno sela nastanjenih Vlasima (u prečniku selo Bigrenica je oko 20 kilometara i čitav prostor je naseljen). Saobraćajne veze sa gradom idu isključivo regionalnim i lokalnim putevima, s'tim što su saobraćajne veze isključivo do centra Sela tako da su pojedina domaćinstva u nekim naseljima udaljena od autobuske stanice i do 10 kilometara. Osim toga, mnoga Sela nemaju redovni autobuski prevoz do grada. Najudaljenije selo Kovanica, udaljeno 34 kilometara od Ćuprija, nema redovnu autobusku liniju osim za prevoz đaka. Ni jedna mesna zajednica niti pak naseljeno mesto opštine Ćuprija nije saobraćajno povezano sa Paraćinom već sve veze za Paraćin idu preko Ćuprije.

I razlog ekonomičnosti ukazuje u prilog potrebe postojanja Suda u Ćupriji jer bi se drugačije neminovno samo povećali troškovi.

III. Opština Ćuprija ima preko 40.000 stanovnika pri čemu veliki broj žitelja nije bio obuhvaćen popisom iz 2011. godine jer se nalaze na privremenom radu u inostranstvu. Prema nekim nezvaničnim podacima, Sud u Ćupriji je do 2010. godine imao prosečan godišnji priliv predmeta od oko 6.000 koji su godinama uspešno rešavani s'tim što postoje podaci i da se broj predmeta, osim krivičnih koji su slati Osnovnom sud u Paraćinu, nije smanjio ni u kasnijem periodu. Građansko odeljenje Opštinskog suda u Ćupriji je godinama bilo poznato po odličnim rezultatima, čak jedne godine i kao najbolje u Republici Srbiji.  Opštinski sud u Ćupriji je imao 9 sudija ali je zbog velikog obima premeta od 2008. godine bio upućen još jedan sudija. Sudska jedinica u Ćupriji trenutno ima 8 sudija i oko 20 zaposlenih službenika 

Ukoliko bi se dublje analizirao broj novih krivičnih predmeta Osnovnog suda u Paraćinu verovatno bi se došlo do tačnog podatka koji bi potvrdio da je sa područja opštine Ćuprija bilo mnogo više krivičnih predmeta nego sa područja opštine Paraćin.

Stručnost i rezultati rada Suda u Ćupriji su takođe jedan od bitnijih razloga očuvanja Suda u Ćupriji.

IV. Sama zgrada Suda je namenski sagrađena 1972. godine, površine je 2.268 m2. Zgrada poseduje 10 kabineta za sudije, 8 opremljenih sudnica i 13 kancelarija (od čega su veći broj pisarnice). U zgradi Suda su trenutno nalaze i prostorije Opštinskog javnog pravobranioca kao i prostorije Prekršajnog suda Jagodina – Odeljenja u Ćupriji, dok su ranije bile i službenici Opštinskog javnog tužilaštva. Osim toga, zgrada poseduje i prostorije sopstevnog arhiva, garaža i drugih pomoćnih prostorija. U periodu od 2006-2007. godine su u renoviranje zgrade i prostorija uložena ogromna sredstva tako da je zgrada jedna od najopremljenijih i najbolje uređenih sudova na području Republike Srbije. 

Mora se ukazati da trenutni kapaciteti zgrade Osnovnog suda u Paraćinu nisu dovoljni ni za postojeći broj sudija i pomoćnog osoblja tako da se već sada suđenja odvijaju po malim kancelarijama a po prepunim pisarnicama nema dovoljno mesta ni za postojeće predmete tako da je nezamislivo na koji način bi uopšte bilo moguće da se odvija rad u slučaju i da svi zaposleni Sudske jedinice u Ćupriji kao i svi predmeti budu prebačeni za Osnovni sud u Paraćinu.

Ovo je još jedna činjenica o kojoj se nije očigledno vodilo računa kod davanja predloga Zakona jer je najpre bilo potrebno utvrditi da Osnovni sud u Paraćinu ne poseduje ni kapacitete za osoblje kao ni osnovne uslove za rad jednog tako velikog Suda.

Advokati već sada imaju dovoljno problema sa držanjem predmeta u krilima prilikom nekih suđenja ili deljenja jednog malog zajedničkog stola, tako da bi novom mrežom ova situacija bila samo još gora i nemoguća za normalan i ozbiljan rad.

V. Postojeća mreža Sudova je već izazvala nezadovoljstvo građana Ćuprije jer su zbog krivične materije bili i građani i advokati prinuđeni da putuju u Paraćin. Ukoliko je neko lice iz seoskog okruženja opštine Ćuprija želelo npr. da izvadi najobičniju potvrdu o neosuđivanosti, moralo je prvo da dođe u Ćupriju, pa da zatim ode do Višeg suda Jagodini pa posle do Osnovnog suda u Paraćinu, pa nazad do Ćuprije i svoga mesta prebivališta. Novim predloženim rešenjem se nikako ne može smatrati da je Sud postao dostupniji građanima.

Pored građana i advokata, jedan broj zaposlenih kao i jedan broj sudija je takođe prinuđen na svakodnevno putovanje na rad za Osnovni sud u Paraćinu, čime se troškovi uveliko povećavaju umesto da se, kako se to navodi u razlozima novog predloga Zakona, troškovi umanje na taj način što bi ostajali u Ćupriji da rade i ne bi ni ostali imali troškove putovanja na suđenja u Paraćin..

Još jedan razlog ekonomičnosti koji govori u prilog ostanka Suda u Ćupriji.

VI. Predlogom novog Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava Republike Srbije je predviđeno da u Ćupriji više ne postoji ni sudska jedinica Osnovnog suda, ali je istovremeno dat predlog u članu 2 tačka 11 da u Ćupriji i dalje ostane odeljenje Prekršajnog suda. Nelogično je da razlozi ekonomičnosti, kojima se rukovodio predlagač ovog Zakona, ukazuju na potrebu ukidanja sudske jedinice u Ćupriji a ostanka odeljenja Prekršajnog suda jer je građanima Ćuprija potrebna sudska zaštita i svim materijama a ne samo u prekršajima.

Nužno je da mreža sudova bude istovetna i da organizaciju jednog prati i organizacija druge vrste Sudova.

VII. Ono do čega bi neminovno doveo ovaj predlog Zakona je i to da bi građani Ćuprija ubuduće najverovatnije bili onemogućeni da dođu do zaposlenja u Osnovnog suda u Paraćinu, upravo zbog uštede u troškovima prevoza, čime se barem 30 porodica iz Ćuprije uskraćuje za moguće buduće zaposlenje. 

VIII. Svi izneti razlozi ukazuju ne na potrebu prestanka rada Sudske jedinice u Ćupriji već na potrebu i osnivanja Osnovnog suda u Ćupriji, tako da se predlaže da prema iznetim razlozima upravo treba izmeniti predlog Zakona i dati novi predlog za osnivanjem Osnovnog suda u Ćupriji kao 68 Osnovnog suda u Republici Srbiji jer Ćuprija ima i stručne sudije i potrebnu zgradu sa opremljenim sudnicama i dovoljan godišnji priliv predmeta za takvom odlukom.

Inicijativa građana Ćuprije

Komentara (0 poslato)

ukupno: | prikazano:

Pošaljite komentar

  • Podebljano
  • Zakošeno
  • Podvučeno
  • Navodim

Unesite kod sa slike:

Captcha