Polazna | Info | Treća sednica po hitnom postupku SO Ćuprija

Treća sednica po hitnom postupku SO Ćuprija

Treća sednica po hitnom postupku SO Ćuprija

U ponedeljak 19.11.2012. godine održana je redovna sednica SO Ćuprija u sali Fonda PIO. Sednici je prisustvovalo 34 odbornika, od kojih, 20 iz trenutno vladajuće koalicije i 14 odbornika iz trenutne opozicije.

Pre samog glasanja za usvajanje dnevnog reda dugo je vođena diskusija koju su otvorili odbornici GG MORAVA GRAD pitanjem: Zašto se ponovo na dnevnom redu nije našla tačka “odbornička pitanja i inicijative” kao i o legitimnosti skupštine uopšte? Na ovoj sednici je sekretar SO Daliborka Kovačević dala obrazloženje da sazivač sednice pravi dnevni red, ovog puta je to predsednica SO Dragana Jovanović.

Zatim je odbornik Goran Petrović (DS) postavio pitanje sekretaru SO o legitimnosti Skupštine zbog  odborničkih mandata. Odgovor sekretara je da ona ne može da vodi računa o svakom odborniku ponaosob, jer ih ima “puno”, već da svaki odbornik ukoliko misli, treba da se obrati Agenciji za borbu protiv korupcije i zatraži mišljenje za sebe !

Nakon toga je GG MORAVA GRAD navela imena odbornika koji su u sukobu interesa ili nespojivosti funkcija, među kojima su i

Siniša Janković – član Opštinskog veća + vd direktor JP “Direkcija za izgradnju i uređenje opštine”

Zoran Milivojević – odbornik Skupštine opštine + vd direktor JP “Dom zdravlja”...

U burnoj diskusiji koja je vođena predsednica SO je tvrdila da je skupština u svemu legitimna, dok su odbornici GG MORAVA GRAD tvrdili da se zakon evidentno krši, pre svega u pogledu radnog vremena predsednika i zamenika predsednika opštine, koji zajedno imaju radno vreme kao jedan.

GG MORAVA GRAD je podsetila da su isto tvrdili i za odbornika Zorana Trailovića (DSS), koji je nakon uloženih primedbi GG MORAVA GRAD na sednici održanoj 19.09.2012 već na narednoj 10.10.2012 podneo ostavku na mesto odbornika “iz ličnih razloga”. Navode sekretara SO Ćuprija o legitimnosti potvrdila je predsednica SO Dragana Jovanović, dodajući da SO do sada nije dobila nikakav dopis od nadležnih Republičkih organa.

1. Tačka dnevnog reda: Usvajanje izvoda iz zapisnika sa druge sednice po hitnom postupku SO Ćuprija

Većinom glasova vladajuće većine (21 odbornik - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojen zapisnik sa prethodne sednice.

2. Tačka dnevnog reda: Razmatranje predloga Rebalansa budžeta opštine Ćuprija za 2012.godinu

Obrađivač ove tačke je Odeljenje za finansije čiji šef dipl.ecc. Milena Blagojević, u obrazloženju Rebalansa budžeta opštine Ćuprija za 2012.god. kao razlog navodi “naročito poboljšanu naplatu” opštinskih taksi. Predsednik odborničke grupe GG MORAVA GRAD Ninoslav Erić ukazao je na veliki problem koji postoji u takvom obrazloženju, a odnosi se na ionako otežano poslovanje privrednih subjekata u našoj opštini, tako da dodatni pritisak može dovesti i do zatvaranja pojedinih firmi, dok se novac koji se naplatio troši nenamenski. GG MORAVA GRAD je u vezi ove tačke iznela svoj stav da je potrebno pronaći pravu strategiju u vezi naplate takvih dugovanja reprogramom duga ili otpisom kamate, i kao primer navela druge uspešne lokalne samouprave, a sve u cilju daljeg rada svih postojećih firmi u našoj opštini kao i dovođenja i otvaranja novih.

Odgovor predsednice SO Dragane Jovanović je da su za dobru naplatu ranijih dugova zaslužni predsednik opštine, zamenik predsednika opštine, predsednik Skupštine opštine i zamenik predsednika Skupštine opštine, kao i da su njih “četvoro” pozvali sve privredne subjekte kako bi ugovorili reprogam dugovanja, na šta je primedbu uložio odbornik Goran Petrović (DS), rekavši da je “Veterinarska stanica” uputila zahtev za reprogram, a kao odgovor dobila blokadu pre bilo kog razgovora sa predstavnicima opštine, kao i to da nisu samo javna preduzeća privredni subjekt ove opštine.

Većinom glasova vladajuće većine (20 odbornika - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojen Rebalans budžeta za 2012.godinu.

3. Tačka dnevnog reda: Razmatranje izveštaja o izvršenju budžeta opštine Ćuprija za period od 01.01. – 30.09.2012. godine

Bez diskusije većinom glasova vladajuće većine (20 odbornika - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojen izveštaj o izvršenju budžeta za navedeni period.

4. Tačka dnevnog reda: Razmatranje predloga odluke o izmeni odluke o lokalnim komunalnim taksama za opštinu Ćuprija

Bez diskusije većinom glasova vladajuće većine (20 odbornika - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojena odluka o lokalnim komunalnim taksama.

5. Tačka dnevnog reda: Razmatranje predloga odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši opštinski organi

Bez diskusije većinom glasova vladajuće većine (20 odbornika - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojen predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama koje vrši opštinski organi.

6. Tačka dnevnog reda: Razmatranje predloga odluke o boravišnoj taksi

Bez diskusije većinom glasova vladajuće većine (20 odbornika - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojen predlog odluke o boravišnoj taksi.

7. Tačka dnevnog reda: Razmatranje izmene i dopune programa poslovanja JP “Direkcija za izgradnju i uređenje opštine Ćuprija” za 2012. godinu

Na pitanje odbornika Dragana Nikolića (SNS) da se pojasne iznosi od 5.300.000,00 din. za održavanje pružnih prelaza i kamata u iznosu od 20 miliona dinara, odgovorio je Siniša Janković, vd direktor JP “Direkcija”, tako što je rekao da JP “Železnice Srbije” zadužuju opštinu sa taksom od 90.000,00 din. mesečno po pružnom prelazu i da ih u našoj opštini ima tri, a kamata u tom iznosu je zbog jemstva “Direkcije” prilikom uzimanja kredita drugih firmi “Usluge” i “Vodovoda”.

Zatim je odbornik Ninoslav Erić (GG MORAVA GRAD) postavio pitanja : 1. Zašto se povećava plata vd direktora i zamenika direktora JP “Direkcija” u tom iznosu od po 10.000,00 din. dok za sve ostale radnike ukupno njih 24 ostaje da podele 20.000,00 din.? 2. Zašto se za postavljanje novogodišnje rasvete u gradu planira iznos od čak 3.500.000,00 din. ?

Odgovor Siniše Jankovića je da je sramota to što se postavlja pitanje njegove plate i da arhitekta u JP “Direkcija” ima platu od 30.000,00 din., takođe tvrdi da nema zamenika (zašto mu onda povećava platu), a za novogodišnju rasvetu kaže da je od prohroma i da je zato skupa.

Predsednica SO Dragana Jovanović je tada potvrdila da se radi o kvalitetnoj rasveti koju će koristiti generacije i generacije, da nisu potrošili ni dinara na reprezentaciju i na primedbu odbornika GG MORAVA GRAD da krši poslovnik, rekla kako je svesna i zna da krši poslovnik, ali da je i ona živo biće!  U daljoj diskusiji ove tačke postavljana su pitanja kako će se sprovesti javna nabavka u iznosi od 3,5 miliona dinara u skladu sa zakonom do Nove godine? Upućena je sugestija od strane odbornika Ksenije Milošević (DS) da je sredstva rebalansom trebalo uložiti u infrastrukturu grada i da omladina Ćuprije ne živi samo tog dana 31.12. već je tu svakog dana, a zatim je odbornik Dejana Ristića (GG MORAVA GRAD) postavio pitanja: kako je posao krpljenja rupe koji je oduzet JP „Vodovodu“ dodeljen privatnoj  firmi na mala vrata i kako se troši novac koji nemamo? Takođe je imao primedbu na preterano rasipanje novca za novogodišnju rasvetu i uputio sugestiju da bi taj novac trebalo potrošiti za decu sa posebnim potrebama i socijalo ugroženim kategorijama.

Većinom glasova vladajuće većine (20 odbornika - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojene izmene i dopune programa poslovanja JP “Direkcija za izgradnju i uređenje opštine Ćuprija” za 2012. godinu

8. Tačka dnevnog reda: Razmatranje cenovnika vršenja poverenih poslova JP “Direkcija za izgradnju uređenje opštine Ćuprija”

Većinom glasova vladajuće većine (20 odbornika - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojen cenovnik vršenja poverenih poslova JP “Direkcija za izgradnju i uređenje opštine Ćuprija”

9. Tačka dnevnog reda: Razmatranje izmene i dopune programa poslovanja JP SC “ADA” za 2012. godinu

Odbornici  GG MORAVA GRAD postavili su prosto pitanje obrađivaču: Šta rade ugostiteljski radnici u hali sportova kada se tamo ne može popiti ni sok? Zašto se povećava broj radnika?

Odgovor je dao vd direktor JP SC “ADA” Dragan Nikolić (GG RAVANICA) : “u JP SC ADA nema novih zaposlenih i ne planiramo da povećavamo broj radnika u narednom periodu”, što je izazvalo smeh u sali,  onda su odbornici GG MORAVA GRAD podsetili gore pomenutog vd direktora da su upravo on i njegov zamenik novi zaposleni u istom tom preduzeću. Odbornik Ninoslav Erić je uputio pitanje direktoru JP SC “ADA” Draganu Nikolić (GG RAVANICA) da nam prezentuje svoje kvalifikacije, jer po sistematizaciji direktor ove ustanove mora da ima fakultet. Direktor JP SC “ADA” Dragan Nikolić (GG RAVANICA) nije želeo da odgovori, verovatno zato što nije dovoljno kvalifikovan za to radno mesto.

Većinom glasova vladajuće većine (19 odbornika - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojene izmene i dopune programa poslovanja JP SC “ADA” za 2012. godinu.

 10. Tačka dnevnog reda: Razmatranje izmene i dopune programa poslovanja JP RTV “Ćuprija” za 2012. godinu

Bilo je više uloženih primedbi na rad ovog preduzeća. Odbornici iz redova opozicije su postavljali pitanja dok je za govornicom odgovarala direktor JP RTV “Ćuprija” Ljiljana Aranđelović (JS). Na primedbu da nije omogućeno predstavnicima GG MORAVA GRAD da daju izjavu nakon konstitutivne sednice za našu televiziju, odgovorila je: “glavni urednik Radosav Đorđević je procenio da ne možete da date izjavu”, a zatim je dodala: “TV Ćuprija prati sve koji učestvuju u predizbornoj kampanji, a nakon izbora prati i snima samo pobednike izbora” !

Na pitanje odbornika Dragana Nikolića (SNS) zašto nisu poslali ekipu da prati komemorativni skup povodom smrti odbornika Nebojše Sadžakovića (SNS), odgovorila je: “niko nije zvao i nismo dobili pismeni dopis”.

Na pitanje odbornika Ksenije Milošević (DS) da li se promenila klima u poslovanju tog preduzeća odgovorila je: “klima nije, ali kao da ne znate da vlast, jeste”.

Većinom glasova vladajuće većine (20 odbornika - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojene izmene i dopune programa poslovanja JP RTV “Ćuprija” za 2012. godinu.

11. Tačka dnevnog reda: Razmatranje izmene i dopune plana rada i finansijskog plana MUZEJA “HOREUM MARGI-ĆUPRIJA ”za 2012. godinu

Potrvrđene su primedbe odbornika Dejana Ristića (GG MORAVA GRAD) od strane vd direktora muzeja Taneta Petrovića da treba izvršiti povraćaj naših eksponata iz drugih ustanova, kao i da će u budućem radu raditi na tome.

Većinom glasova vladajuće većine (20 odbornika - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojene izmene i dopune plana rada i finansijskog plana MUZEJA “HOREUM MARGI-ĆUPRIJA ”za 2012. godinu.

12. Tačka dnevnog reda: Razmatranje izmene i dopune finansijskog plana NARODNE BIBLIOTEKE “Dušan Matić” ĆUPRIJA za 2012. godinu

Bez diskusije većinom glasova vladajuće većine (20 odbornika - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojene izmene i dopune finansijskog plana NARODNE BIBLIOTEKE “Dušan Matić” ĆUPRIJA za 2012. godinu.

13. Tačka dnevnog reda: Razmatranje predloga odluke o izmeni i dopuni odluke o formiranju opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Ćuprija

Bez diskusije većinom glasova vladajuće većine (20 odbornika - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojena odluka o izmeni i dopuni odluke o formiranju opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Ćuprija

 14. Tačka dnevnog reda: Imenovanje direktora centra za socijalni rad “Ćuprija” po konkursu

Као materijal za ovu tačku dostavljeno je mišljenje Upravnog odbora Centra za socijalni rad „Ćuprija“ da se za direktora imenuje Ljubisav Đukanović, dipl. ekonomista iz Ćuprije i saglasnost Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike za gore navedenog.

Većinom glasova vladajuće većine (20 odbornika - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) i 2 odbornika iz redova SNS, ukupno 22, imenovan Ljubisav Đukanović za direktora Centra za socijalni rad Ćuprija.

Nakon pređenih svih tačaka po dnevnom redu, za reč se javio Miroslav Stojanović (PUPS) apelujući da vladajuća koalicija obezbedi sredstva za lične dohodke u JP koji se finansiraju 100% iz budžeta opštine u budžetu za 2013.god. iz sopstvenih sredstava, inače neće imati podršku PUPS-a. 

Takođe je odbornik GG MORAVA GRAD Ninoslav Erić apelovao na sadašnju vlast da ne krše zakon i da ne rasipaju novac građana Ćuprije na lične promocije.

Komentara (3 poslato)

avatar
Zoran Petkovic 24/11/2012 12:45:44
Bravo .
To je prava opoziciona borba. DS i SNS mogu samo a uce od vas.
Potpuno vas podrzavamo ja i moja porodica.
Odgovor Palac gore Palac dole
12
avatar
Zoran Petkovic 24/11/2012 12:48:40
Bravo!!!!! Tako radi prava opozicija i ljudi koji zele promene u Cupriji. DS i SNS mogu samo da uče od vas .
Odgovor Palac gore Palac dole
12
avatar
Biljana Jovanovic 27/11/2012 14:34:45
Svidja mi se. Ovo je veoma pozitivan pravac i samo tako mozemo da spasimo nas grad.
Neka se jos vise mladih ljudi sjedine za pozrtvovanje naseg grada.Cuprija treba novo lice.
Potpuno vas podrzavamo!!!! Porodica Jovanovic - Batista
ukupno: 3 | prikazano: 1 - 3

Pošaljite komentar

  • Podebljano
  • Zakošeno
  • Podvučeno
  • Navodim

Unesite kod sa slike:

Captcha