Polazna | Info | Druga redovna sednica SO Ćuprija

Druga redovna sednica SO Ćuprija

Druga redovna sednica SO Ćuprija

U sredu 19.09.2012. godine održana je redovna sednica SO Ćuprija. Nakon održane sednice zamenik predsednika opštine Radosav Đorđević izjavio je na lokalnoj TV Ćuprija da više neće održavati sednice jer se opozicija ne ponaša kako treba. Opozicija je na ovoj skupštini pokazala da je složna i ukazivala je samo na propuste koje čini vladajuća većina. Ćuprija je izgubila 10 miliona dinara od države, zapošljavaju se stranački nekompetentni ljudi, donose se odluke koje nisu u interesu grada i građana Ćuprije. Ova skupština je pokazala jedinstvo opozicije u borbi protiv sadašnje vlasti.

Sednici je prisustvovalo 36 odbornika od kojih su 21 iz vladajuće koalicije i 15 odbornika iz opozicije.

1. Tačka dnevnog reda: Usvajanje zapisnika sa prošle sednice

Usvojena primedba G.G. MORAVA GRAD na zapisnik sa predhodne sednice u kojem je neistinito unešeno da odbornici  G.G. MORAVE GRAD nisu glasali protiv imenovanja novih direktora i v.d. direktora javnih preduzeća. Takođe, uzeta je u obzir primedba na zapisnik u vezi odluke vladajuće većine da se sa ove sednice ne isplate naknade za rad odbornicima  G.G. MORAVA GRAD i DS jer su se vratili na sednicu. Sednicu su napustili zato što jer prema službi u opštini koja je prebrojavala odbornike nije bilo kvoruma za rad. 

Većinom glasova vladajuće većine (21 odbornik - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojen zapisnik sa prošle sednice.

2. Tačka dnevnog reda: Razmatranje predloga o prestanku mandata odbornika (ostavku podneo dr.Joksimovic iz PUPS-s)

Umesto odbornika PUPS-a Zorana Joksimovića koji je podneo ostavku, izabrana Tatjana Vukićević sa iste odborničke liste.

3. Tačka dnevnog reda: Razmatranje završnog budžeta za 2011.

Većinom glasova vladajuće većine (21 odbornik - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojen završni budžet za 2011.godinu.

4. Tačka dnevnog reda: Razmatranje rebalansa budžeta za 2012.

U raspravi o predloženom rebalansu budžeta izbačena su sredstva za obnovu Doma kulture u selu Supska. U ugovoru sa Fondom za zaštitu životne sredine obaveze opštine bile svega 10% od ugovorene vrednosti posla. Siniša Janković ( G.G. Ravanica - novi vd direktor JP „Direkcije“) je kazao da su svi ugovori prethodne vlasti na revidiranju. Ostalo je nepoznato ko je zadužen za revidiranje ugovora iz prethodnog perioda i da li će i koje godine biti pomenuti Dom kulture završen.

Odbornici opozicije pokrenuli su pitanje zašto je vladajuća većina odustala od 10 miliona dinara državne pomoći za izgradnju i obnovu ratarskih puteva. Predsednik opštine, Slobodan Lazić (SPS), ponudio je objašnjenje da se od ove državne pomoći odustalo jer ih je izabrani izvođač radova obavestio da nije u mogućnosti da radove završi u predviđenom roku. Po zakonu o javnim nabavkama, prednost dobija drugi ponuđač, ali je epilog (odlukom trenutne vlasti u Ćupriji) da se suma od 10 miliona dinara vrati državi!?!

Pitanje koje je izazvalo burnu reakciju odbornika Dragoslava Đukanovića (PUPS), a koje su postavili odbornici  G.G. MORAVA GRAD je zašto u predloženom rebalansu budžeta nema 3 miliona evra koja su od predsednika opštine Jagodina Dragana Markovića Palme obećana Ćuprijskoj opštini. Dragoslav Đukanović (PUPS) je preneo ovo obećanje na konstitutivnoj sednici SO Ćuprija dana 07.07.2012.g., pri formiranju ove vladajuće većine. Nemušta objašnjenja i međusobne optužbe odbornika vladajuće većine su pokazala da ovih sredstava nema u planovima ni za neki naredni budžet. 

Većinom glasova vladajuće većine (21 odbornik - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojen rebalans budžeta za 2012. godinu

5. Tačka dnevnog reda: Razmatranje predloga odluke o organizaciji civilne zaštite

Većinom glasova vladajuće većine (21 odbornik - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojen predlog odluke o organizaciji civilne zaštite.

6. Tačka dnevnog reda: Razmatranje predloga odluke o formiranju opštinskog štaba za vanredne situacije

Većinom glasova vladajuće većine (21 odbornik - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojen predlog odluke o formiranju opštinskog štaba za vanredne situacije.

7. Tačka dnevnog reda: Razmatranje odluke o formiranju regionalne zoohigijenske službe

Pošto biografije kandidata nisu dostavljene, odbornici  G.G. MORAVA GRAD su izrazili sumnju u stručnost i kompetentnost ljudi koji su predloženi za članove odbora regionalne zoohigijenske službe. Sudeći po imenima koja su predložena, osnovano sumnjamo da bilo ko od njih ima veze sa zoologijom, veterinom ili higijenom. Predsednica skupštine Dragana Jovanović (g. g. Ravanica) je izjavila da su kandidati stručni i kompetentni i da u to ne treba sumnjati. 

Većinom glasova vladajuće većine (20 odbornik - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojen predlog odluke o formiranju regionalne zoohigijenske službe.

8. Tačka dnevnog reda: Razmatranje predloga o naknadama odbornika, radno – pravnom statusu i platama

Na primedbu  G.G. MORAVA GRAD da nikakav materijal nije dostavljen i da nije potrebno odlučivati po hitnom postupku, predsednica skupštine, Dragana Jovanović (g. g. Ravanica), je pokušala da objasni da se radi o izuzetnim okolnostima  jer, kako je izjavila: „nijedan fotokopir aparat u Opštini nije radio“.  U pauzi između ove i sledeće tačke dnevnog reda, odbornici  G.G. MORAVA GRAD su proverili aparate. Fotokopir aparati su u radili, tako da su napravljene određene kopije koje su pokazane odbornicima. 

Odobornici  G.G. MORAVA GRAD su smatrali da se radi o povredi poslovnika po članu 18. gde između ostalog piše da je Predsednik Skupštine dužan da organizuje rad Skupštine, da se stara o blagovremenom i usklađenom radu Skupštine, da predstavlja Skupštinu opštine... Iznošenjem neistine odbornici  G.G. MORAVA GRAD su smatrali da se radi o povredi poslovinka i zatražili od Skupštine da se odbornici izjasne.

Većinom glasova vladajuće većine (20 odbornik - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) odbornici su smatrali da nije došlo do povrede poslovnika. 

Većinom glasova vladajuće većine (20 odbornik - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojen predlog o naknadama odbornika, radno – pravnom statusu i platama.

9. Tačka dnevnog reda: Razmatranje zahteva Direkcije za stavljanje van snage odluke o poveravanju poslova JKP Vodovod

G.G. MORAVA GRAD je iznela stav da SO Ćuprija kao osnivač JP „Vodovod i kanalizacija“ mora da se ponaša odgovorno i savesno i da s’tim u vezi sasluša i razmotri stavove obe strane pogotovo što je u odluci JP “ Direkcija za izgradnju i uređenje opštine Ćuprija“ iznešena jedna po nama paušalna konstatacija:'' da JP „Vodovod i kanalizacija“ nema odgovarajuće tehničke kapacitete kao ni operativu za kvalifikovano i kvalitetno vršenje ovih poslova.“ Koliko je svima poznato JP „Vodovod i kanalizacija“ ima tehničkih kapaciteta za vršenje poslova krpljenja-sanacije udarnih rupa. Mišljenje  G.G. MORAVA GRAD je da SO Ćuprija mora da vodi računa o svojim javnim preduzećima i da pronađe rešenje tj. model kako bi se pomoglo JP „Vodovod i kanalizacija“ da zadrži posao na krpljenju-sanaciji udarnih rupa i horizontalnog obeležavanja saobraćajnica prvenstveno imajući u vidi broj zapošljenih radnika kao i to da ova odluka može bitno uticati na dalje normalno funkcionisanje JP „Vodovod i kanalizacija“.

Iz svega gore navedenog G.G. MORAVA GRAD smatra da je obaveza SO Ćuprija da ovakve i slične poslove dodeljuje prvenstveno našim javnim preduzećima jer bilo kakva druga opcija kao i dodeljivanje poslova privatnim firmama otvara mogućnost za razne sumnjive i špekulativne radnje. 

O ovoj tački dnevnog reda se najduže raspravljalo, opozicija je dugo iznosila činjenice da nije dobro ukinuti određene poslove JP Vodovod i kanalizacija, jer tamo radi veliki broj sugrađana koji će ostati bez posla. Ovome su se pridružili i radnici Vodovoda kojima predsednica SO Ćuprije nije dozvolila da iznose bilo kakve činjenice. 

Odbornici G.G. MORAVA GRAD su uložili primedbu da bi izglasavanjem ovakve odluke bilo ugroženo poslovanje Ćuprijskog JP „Vodovod i kanalizacija“ i zaposlenih radnika i njihovih porodica. Za predlog opozicije da se o ovoj tački dnevnog reda glasa pošto budemo čuli i stavove druge strane, tj. predstavnika JP „Vodovod i kanalizacija“, glasalo je petnaest prisutnih odbornika opozicije i dva odbornika iz redova vladajuće većine. Pošto nije bilo većine, pristupilo se glasanju o 9. tački dnevnog reda onakvoj kakva je definisana dnevnim redom.

Za ovaj predlog glasalo je 15 odbrnika - Ravanica, PUPS, JS, DSS, protiv 15 odbornika - MORAVA GRAD, SNS, DS, uzdržano 2 odbornika - SPS, nije glasalo 4 odbornika URS.

Zahtev Direkcije za izgradnju da se odluka o poveravanju poslova JP „Vodovod i kanalizacija“ stavi van snage nije usvojen jer za ovaj predlog nije bilo saglasnosti vladajuće većine.

10. Tačka dnevnog reda: Razmatranje izveštaja koordinatora MZ o radu svih mesnih zajednica

Odbornici  G.G. MORAVA GRAD uložili su primedbu da materijal za ovu tačku dnevnog reda a ni biografije kandidata za mesta u radnim telima mesnih zajednica nisu dostavljeni. Predsednica skupštine Dragana Jovanović ( G.G. Ravanica), je opet pokušala da objasni da se radi o izuzetnim okolnostima  jer nijedan fotokopir aparat u opštini nije radio!

Većinom glasova vladajuće većine (21 odbornik - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) izabrana radna tela i članovi koji ih sačinjavaju umesto saveta mesnih zajednica.

11. Tačka dnevnog reda: Pokretanje inicijative da se u mreži sudova ponovo predvidi formiranje osnovnog suda u Ćupriji

Svih tridesetšest prisutnih odbornika su podržali pokretanje inicijative SO Ćuprija o vraćanju institucije Osnovnog Suda u Ćupriju.

12. Tačka dnevnog reda: Donošenje rešenja o razrešenjima i imenovanjima

Pošto biografije kandidata nisu dostavljene, odbornici opozicije su izrazili sumnju u kompetentnost novoimenovanih članova komisija koje se, između ostalog, bave izdavanjem u zakup oko hiljadu hektara opštinskog poljoprivrednog zemljišta. Predsednica skupštine Dragana Jovanović ( G.G. Ravanica), je izjavila da su kandidati kompetentni dovoljno i da u to ne treba sumnjati. Na primedbu  G.G. MORAVA GRAD da nije dostavljena biografija ni novoimenovanog direktora Ćuprijske biblioteke Nikole Ilića, predsednica skupštine Dragana Jovanović ( G.G. Ravanica) je kazala da će biografija Nikole Ilića biti dostavljena nakon glasanja !

U okviru iste tačke, vladajuća većina planirala je da donese odluku o razrešenju i imenovanju direktora JP „Vodovod i kanalizacija“. Međutim, odustali su od diskusijie i glasanja uz obrazloženje da je odbornik Zoran Milivojević dostavio u toku sednice dopis u kome se kaže da SPS nije uspeo da predloži direktora do ove sednice, da se traži odlaganje do sledeće i ukoliko opet nemaju kandidata ispred SPS-a, onda da koalicioni partneri daju svoj predlog za direktora.

Većinom glasova vladajuće većine (21 odbornik - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) izglasana su predložena razrešenja i imenovanja.

13. Tačka dnevnog reda: Odbornička pitanja i inicijative

Odbornici  G.G. MORAVA GRAD su zatražili objašnjenje o statusu odbornika Zorana Trailovića (DSS), koji očigledno krši princip o nespojivosti funkcija (jer je i odbornik i radnik opštinske uprave). Takođe su odbornici  G.G. MORAVA GRAD ukazali da je odbornik Zoran Milivojević (SPS) u očiglednom sukobu interesa (jer je i odbornik i vd direktor JP „Dom zdravlja“). Odbornici G.G. MORAVA GRAD su preuzeli na sebe obavezu da obaveste nadležne državne institucije o ovom problemu, što je prokomentarisala i predsednica skupštine Dragana Jovanović tvrdeći da su svi mandati odbornika validni i ispravni.

 

 

1. 

Komentara (4 poslato)

avatar
Branko Milojević 21/09/2012 19:03:25
Prave informacije će doći do svih građana Ćuprije. Nikakvo dnevno ispiranje mozga sa talasa TV Ćuprije neće proći. Ima u ovom gradu dosta pametnih i hrabrih ljudi. Idemo napred Ćuprijo, izgleda da samo iz pepela možeš da se rodiš ponovo.
Odgovor Palac gore Palac dole
14
avatar
Neca 22/09/2012 14:35:30
Bravo za opoziciju!Samo ovako nastavite iznosenjem istine nasuprot tv Cupriji(tv Palma drugi program)!Niste sami a uskoro ocekujem da vam se pridruze i neki odbornici iz SPS-a,URS-a...Kao sto sam i predvideo u svom komentaru od 12.7. dogadjaji idu tim tokom!Gruvaju se sami i molice da vam se pridruze ali neke odbijte makar ostali u opoziciju!Setite se kako su vam obecavali kule i gradove i kleli se da NECE NIKAD...Pustite seljacke fore "kume,kume..."i savete roditelja ko je posten a ko nije!?Pogledajte ko je kako glasao a sta je pricao i to je to!Jos nesto bice gusto u narednom periodu medju vladajucom vecinom jer nisu ispunili nekim odbornicima obecano,te pustite ih,nek se gruvaju!Bolnica ih boli jer ministarka hoce kadar iz SPS-a a ne iz PUPS-a!?Srecno nam bilo!
Odgovor Palac gore Palac dole
12
avatar
27/09/2012 18:49:31
Kakav bre URS. Pa Sileta je Bilder licno postavio za direktora. To ceo grad zna. On ne sme da mrdne dok mu Bilder ne klimne glavnom. A svi ostali u URS-u su Siletovi poltroni koji ne smeju takodje nista ni da pomisle dok im Sile ne kaze. Ravanica = URS.
avatar
V. Petrović 25/09/2012 02:10:29
Sve su maske pale. Sada je svima koji ovde žive, naročito ovima koji prate malo internet, jasno ko je šta radio i kako se došlo do ovoga. Ćuprija je mali grad i svi znaju ko je Rade Bilder i koje metode koristi. Prodane duše moraju da znaju i šta se dešava kad se sa ovakvima sade tikve.
Odgovor Palac gore Palac dole
10
ukupno: 3 | prikazano: 1 - 3

Pošaljite komentar

  • Podebljano
  • Zakošeno
  • Podvučeno
  • Navodim

Unesite kod sa slike:

Captcha